corporal

Hemming, William Leslie

Service nummer C/92100

Overleden 1945-04-04

Leeftijd 32

The Stormont, Dundas and Glengarry HighlandersWilliam Lesley (Les) Hemming werd geboren op 12 juli1912 in Ottawa, in de provincie Ontario, Canada, als zoon van Harold Esmond Hemming en Emily Frances Kirkpratrick Hemming en als broer van  Arthur Esmond Hemming en Norman Henry Hemming. Beide broers hebben ook gediend in het Canadese leger.
Les ging  naar de lagere school tot zijn 13de jaar. Na zijn schooltijd werkt hij o.a. op de verzendafdeling van Canada Dry Ginger Ale in Ottawa.
HIj trouwde op 24 jarige leeftijd met Violet Lillian Hemming en samen kregen zij 2 zoons, Robert Louis (Bobby) en William Henry (Billy) Hemming.

De ondertekende eed die Hemming aflegde bij zijn aanmelding.(Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

Zijn diensttijd begon op 24 september 1940 bij de Royal Canadian Army Service Corps in Ottawa. Later kreeg hij zijn vervolg trainingen in Camp Borden en Debert. Les was chauffeur en tevens als motorrijder inzetbaar.


Les Hemming trots poserend op zijn zijspan motorfiets in Canada. (foto: privé collectie)

Op 7 december 1944 kwam hij aan in het Verenigd Koninkrijk en kreeg  zijn infanterie training in het Canadian Infantry Training Centrum. Na ruim drie maanden werd hij op 24 maart per boot overgezet naar het Europese vasteland en op 28 maart 1945 sloot hij zich aan bij de Stormont Dundas and Glengarry Highlanders, kortweg “de Glens” die zich op dat moment in Duitsland bevonden. In de omgeving van de Rijn wachtte het regiment tot zij verder konden optrekken richting Zutphen.

Korporaal William Lesey Hemming  is slechts 7 dagen een Glen en sneuvelde bij de gevechten in Leesten Zuid op het erf van de boerderij “Klein Have” aan de Lansinkweg. De 4de april werd een zwarte dag voor de Canadese bevrijders, naast Alfred sneuvelden er die dag nog eens 10 andere leden van het Glens regiment in Leesten. 


Deze kaart laat de omgeving van de huidige Lansinkweg zien en de plek waar Les Hemming sneuvelde (foto: Harm Kuijper)

Hemming werd samen met 10 strijdmakkers uit hetzelfde regiment tijdelijk begraven bij de RK kerk in Vierakker.  Op 1 april 1946 werd hij herbegraven op de Canadian War Cemetery in Holten, Graf XII.F.14


(foto: Harm Kuijper)

Corporal William Lesley (Les) Hemming wordt herdacht met zijn naam op het monument aan de Kerkhofweg in Warnsveld. In 2005 werden 10 straten en een brug genoemd naar de gesneuvelde Glens. Eén van de straten draagt de naam “Hemmingstraat”.

William Lesley (Les) Hemming was born on July 12, 1912 in Ottawa, Ontario to Harold Esmond Hemming and Emily Frances Kirkpratrick Hemming. His two brothers, Arthur Esmond and Norman Henry, also served in the Canadian Army.

Les attended primary school until the age of 13. After school he worked in the shipping department of Canada Dry Ginger Ale in Ottawa.
At age 24, he married Violet Lillian Hemming with whom he had 2 sons, Robert Louis (Bobby) and William Henry (Billy).

. Oath signed by Hemming on his Attestation Paper. (Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

Les’ military service began on September 24, 1940 with the Royal Canadian Army Service Corps in Ottawa. He received training at the Canadian Forces Bases in Borden, Ontario and Debert, Nova Scotia. Les worked as a driver and could also drive a motorcycle. 


Les Hemming posing proudly on a sidecar motorcycle in Canada. (foto: privé collectie)

His infantry training began after he arrived in the United Kingdom on December 7, 1944. After more than three months at the Canadian Infantry Training Centre, on March 24, 1945 he was transferred by boat to the European mainland. Four days later he joined the Stormont Dundas & Glengarry Highlanders, “the Glens”, which at that time were stationed near the Rhine in Germany waiting until they could move north towards Zutphen.


This map shows the Lansinkweg as it looks today and the place where Les Hemming was killed.(foto: Harm Kuijper)

 On April 4, Les Hemming was killed during the fighting in Leesten-Zuid near the farm named "Klein Have". He was temporarily buried together with 10 comrades-in-arms from the same regiment at the Roman Catholic Church in Vierakker. On April 1, 1946, he was reburied at the Canadian War Cemetery in Holten, Grave XII.F.14


(foto: Harm Kuijper)

Corporal William Lesley (Les) Hemming is commemorated with his name on the monument at Kerkhofweg in Warnsveld. In 2005, 10 streets and a bridge were named after the fallen Glens. One of the streets bears the name “Hemmingstraat”.