8th Canadian Reconnaissance Regiment - 14th Canadian Hussars

 

Het 8ste Canadian Reconnaissance Regiment - de 14th Canadian Hussars was een verkenningsregiment dat onderdeel uitmaakte van de 2e Canadese Infanterie Divisie.
Het had als primaire taak om verkenningen uit te voeren, de sterkte van de vijandelijke posities in kaart te brengen en de toestand van bruggen, wegen en operatiegebied te verkennen. Men was licht bewapend en kon zwakke vijandelijke posities aanvallen. Grotere vijandelijke posities werden doorgegeven aan andere infanterie- of artillerie eenheden om aan te vallen. Er werd vaak gebruik gemaakt van kleine gepantserde voertuigen, zoals de Humber Armoured Car.Humber Armoured Car (Bron: Wikimedia)


8 Canadian Recce zoals ze vaak genoemd werden speelde een grote rol bij de oversteek van het Twentekanaal bij Almen
 op 3 april.
Op 12 april 1945 heeft dit regiment het kamp Westerbork bevrijd.

In de omgeving van Almen sneuvelde één soldaat van dit regiment.

The 8th Canadian Reconnaissance Regiment - the 14th Canadian Hussars was a reconnaissance regiment that was part of the 2nd Canadian Infantry Division.
Its primary mission was to conduct reconnaissance, map the strength of enemy positions and reconnoitre the condition of bridges, roads and area of operations. They were lightly armed and could attack weak enemy positions. Larger enemy positions were passed to other infantry or artillery units to attack. Small armored vehicles such as the Humber Armored Car were often used.

 


Humber Armored Car (Source: Wikimedia)


8 Canadian Recce as they were often called played a major role in the crossing of the Twente Canal near Almen on April 3, 1945.
On April 12, 1945, this regiment liberated the Westerbork transit camp.

One soldier of this regiment was killed in the vicinity of Almen.

Image Allan Donald
Trooper
Morrison, Allan Donald
8th Canadian Reconnaissance Regiment - 14th Canadian Hussars
✝ 1945-04-03
Age 22