Soldaat

de Groot, Arie

Service nummer

Overleden 1940-05-10

Leeftijd 21

Dutch Army - 16e en 35e Regiment InfanterieArie de Groot

werd op 26 januari 1919 in Jaarsveld geboren als zoon van Arie de Groot en Anthonia Hendrika den Oudsten. Arie was de op een na jongste in een gezin van 6 kinderen.Hij had 3 zussen: Alida, Cornelia en Teuntje; en twee broers: Cornelis en Bastiaan. Zijn jongste zusje Teuntje stierf al op zeer jonge leeftijd.  Na de Lagere School ging Arie werken als los arbeider. 

Arie de Groot locatie Vorden  16e Regiment Infanterie Grensbataljon 1940 - ww2memorial.nl
Arie de Groot links op de foto bij een omgezaagde boom die als versperring kon worden gebruikt. De foto is gemaakt in de buurt van Vorden (foto: fam. de Groot)

Soldaat de Groot werd in oktober 1938 ingelijfd als gewoon dienstplichtige van de lichting 1938 uit Jaarsveld bij het Nederlandse 16e Regiment Infanterie (2-16 RI).

Arie de Groot, Jacob Schouten, Willem Swart,  2e bataljon 16e Regiment Infanterie 2-16 RI omgeving Vorden Ruurlo ww2memorial.nl
Tijdens de mobilisatie verbleven verscheidene militairen van het regiment 2-16 in- en rond Vorden en Ruurlo. Op deze foto poseren enkelen van hen. 2e v.l. Willem Swart, 3e v.l. Jacob Schouten en 6e  v.l. Arie de Groot. (foto: familie de Groot)

Zijn detachement had zich in de nachtelijke- en vroege ochtenduren van de 10e mei 1940, geheel volgens plan, teruggetrokken vanuit het grensgebied. Onderweg wierpen zij versperringen op en voerden, van te voren geplande, vernielingen uit. Zo trachtten zij de opmars van de Duitsers zoveel mogelijk te bemoeilijken. Eenmaal in Zutphen aangekomen was hun opdracht om de rivier over te steken en zich aan de kant van de Hoven op te stellen.

De vernielde IJsselbrug bij Zutphen (foto: Stedelijk Museum Zutphen)

De IJsselbrug was op 10 mei 1940 om 05:30 uur in de ochtend opgeblazen. Er waren een drietal oversteekplaatsen gecreëerd om de laatste Nederlandse troepen over te zetten. Het grootste gedeelte van het 2-16 Grensbataljon zag kans de overkant te halen. Om 06:30 uur kregen zij de opdracht van kapitein Hubregtse om stelling achter de dijk te nemen vanwaar eventuele doorgedrongen tegenstanders teruggeworpen moesten worden.
Samen met het 1-35 Infanterie Regiment gingen zij moedig de strijd aan met de Duitse tegenstanders. Maar de overmacht bleek te groot. En toen de belangrijkste kazematten aan het begin van de middag waren uitgeschakeld door voltreffers of gebrek aan munitie wisten de Duitsers met hun rubberboten de overkant van de rivier te bereiken. Een gedeelte van de Nederlandse soldaten zag kans zich terug te trekken richting Voorst. Anderen werden gevangen genomen of vochten door te het bittere einde. Het 2-16 Grensbataljon verloor hierbij 5 man, onder wie Arie de Groot.


Soldaat Arie de Groot werd op 15 oktober 1940 begraven op het kerkhof in Jaarsveld en wordt jaarlijks herdacht op het oorlogsmonument aldaar.


Het oorlogsmonument in Jaarsveld. (klik op foto voor details)