Soldaat

Koelewijn, Dirk

Service nummer

Overleden 1940-05-10

Leeftijd 20

Dutch Army - 16e en 35e Regiment InfanterieDirk Koelewijn

werd geboren op 10 oktober 1919 in Bunschoten als zoon van Tijmen Koelewijn en Wijmpje Smit.  Vader Tijmen was visser van beroep. Dirk had vier zussen en twee broers: Elbertje, Stijntje, Gerritje, Willem, Hendrik en Marietje.  Voor zover bekend heeft Dirk na de lagere school geen vervolg onderwijs gehad en ging hij werken in een fabriek. 
Op 11 april 1939 werd hij ingelijfd als gewoon dienstplichtige van de lichting 1939 uit Bunschoten bij het 16e Regiment Infanterie.

Dirk Koelewijn Bunschoten  Grensbataljon 16e Regiment Infanterie IJssellinie Zutphen ww2memorial.nl
Dirk Koelewijn 3e van links (foto: Historische vereniging Bunschoten)

Zijn detachement had zich in de nachtelijke- en vroege ochtenduren van de 10e mei 1940, geheel volgens plan, teruggetrokken vanuit het grensgebied. Onderweg wierpen zij versperringen op en voerden, van te voren geplande, vernielingen uit. Zo trachtten zij de opmars van de Duitsers zoveel mogelijk te bemoeilijken. Eenmaal in Zutphen aangekomen was hun opdracht om de rivier over te steken en zich aan de kant van de Hoven op te stellen.


Dirk Koelewijn met zijn vriend Hendrikus de Graaf (foto: Historische Vereniging Bunschoten)

De IJsselbrug was op 10 mei 1940 om 05:30 uur in de ochtend opgeblazen. Er waren een drietal oversteekplaatsen gecreëerd om de laatste Nederlandse troepen over te zetten. Het grootste gedeelte van het 2-16 Grens Bataljon zag kans de overkant te halen. Om 06:30 uur kregen zij de opdracht van kapitein Hubregtse om stelling achter de dijk te nemen vanwaar eventuele doorgedrongen tegenstanders teruggeworpen moesten worden.
Samen met het 1-35 Infanterie Regiment gingen zij moedig de strijd aan met de Duitse tegenstanders. Maar de overmacht bleek te groot. En toen de belangrijkste kazematten aan het begin van de middag waren uitgeschakeld door voltreffers of gebrek aan munitie wisten de Duitsers met hun rubberboten de overkant van de rivier te bereiken. Een gedeelte van de Nederlandse soldaten zag kans zich terug te trekken richting Voorst. Anderen werden gevangen genomen of vochten door te het bittere einde. Het 2-16 Grens Bataljon verloor hierbij 5 man, onder wie  Dirk Koelewijn.

Soldaat Dirk Koelewijn werd op 29 juni 1940 begraven in zijn geboorteplaats op de Algemene Begraafplaats Memento Mori te Bunschoten.
Hij wordt herdacht op het Monument voor de Gevallenen in Spakenburg en het monument voor het 16de regiment Infanterie in Leusden.


"Monument voor de Gevallenen" in Spakenburg.


Het monument voor het 16e Regiment Infanterie in Leusden