Soldaat

Schouten, Jacob

Service nummer

Overleden 1940-05-25

Leeftijd 21

Dutch Army - 16e en 35e Regiment InfanterieJacob Schouten werd op 15 maart 1919 geboren in Maarsseveen als zoon van Gijsbert Schouten en Jannetje van der Tol. Zijn moeder overleed toen Jacob 10 jaar oud was. Vader Gijsbert hertrouwde in 1936. Jacob kon niet zo goed met zijn vader opschieten en woonde daarom de laatste jaren voor zijn diensttijd bij zijn zus Willemijntje en zwager Willem Boot in Maarssen. Hij was werkzaam als fabrieksarbeider.


Jacob Schouten rechts (foto: fam. de Groot)

Jacob Schouten werd op 24 oktober 1938 ingelijfd als gewoon dienstplichtige van de lichting 1939 uit Maarsseveen (Utrecht)  bij het  16e Regiment Infanterie (2-16 RI).
Zijn detachement had zich in de nachtelijke- en vroege ochtenduren van de 10e mei1940, geheel volgens plan, teruggetrokken vanuit het grensgebied. Onderweg wierpen zij versperringen op en voerden, van te voren geplande, vernielingen uit. Zo trachtten zij de opmars van de Duitsers zoveel mogelijk te bemoeilijken. Eenmaal in Zutphen aangekomen was hun opdracht om de rivier over te steken en zich aan de kant van de Hoven op te stellen. De IJsselbrug was op 10 mei 1940 om 05:30 uur in de ochtend opgeblazen. Er waren een drietal oversteekplaatsen gecreëerd om de laatste Nederlandse troepen over te zetten. Het grootste gedeelte van het 2-16 Grens Bataljon zag kans de overkant te halen. Om 06:30 uur kregen zij de opdracht van kapitein Hubregtse om stelling achter de dijk te nemen vanwaar eventuele doorgedrongen tegenstanders teruggeworpen moesten worden. Samen met het 1-35 Infanterie Regiment gingen zij moedig de strijd aan met de Duitse tegenstanders. Maar de overmacht bleek te groot. En toen de belangrijkste kazematten aan het begin van de middag waren uitgeschakeld doorvoltreffers of gebrek aan munitie wisten de Duitsers met hun rubberboten de overkant van de rivier te bereiken. Een gedeelte van de Nederlandse soldaten zag kans zich terug te trekken richting Voorst. Anderen werden gevangen genomen of vochten door te het bittere einde. Het 2-16 Grens Bataljon verloor hierbij 5 man.

Jacob Schouten raakte bij deze gevechten op 10 mei 1940 gewond en werd door de Duitsers gevangen genomen. Hij werd in eerste instantie in het RK Ziekenhuis aan de Martinetsingel in Zutphen behandeld maar werd door de Duitsers als krijgsgevangene op 14 mei overgebracht naar het “Reserve Lazarett Emmerich”. Hier stierf hij op 25 mei om 00:30 aan een longontsteking. 
Jocob Schouten werd begraven op het ereveld van het Oude Algemene Kerkhof in Emmerich. In april 1955 kreeg hij zijn definitieve rustplaats op het Nederlandse ereveld “Stoffelder Friedhof” in Düsseldorf, Vak D, Rij 10, graf 6.


Rechts op de foto het graf van Jacob Schouten (foto: Nationaal Archief)