Sergeant

Meijer, Jan

Service nummer

Overleden 1940-05-11

Leeftijd 21

Dutch Army - 16e en 35e Regiment InfanterieJan Meijer werd geboren op 16 juni 1918 in Amerongen als zoon van Gerrit Meijer en Hendrika van Delden. Hij had een zus, Wijntje Meijer. Jan Meijer volgde 7 klassen Lager Onderwijs en werkte daarna als bakkersknecht.

Op 31 maart 1938 werd hij ingelijfd als gewoon dienstplichtige  van de lichting 1938 uit Amerongen bij het 16e Regiment Infanterie. Eind maart 1939 werd hij bevorderd in de rang van sergeant van het Nederlandse 16e Grensbataljon (2-16 RI). Zijn detachement had zich in de nachtelijke- en vroege ochtenduren van de 10e mei 1940, geheel volgens plan, teruggetrokken vanuit het grensgebied. Onderweg wierpen zij versperringen op en voerden, van te voren geplande, vernielingen uit. Zo trachtten zij de opmars van de Duitsers zoveel mogelijk te bemoeilijken. Eenmaal in Zutphen aangekomen was hun opdracht om de rivier over te steken en zich aan de kant van de Hoven op te stellen. 


Sergeant Meijer (midden)  - Foto: fam. de Groot

De IJsselbrug was op 10 mei 1940 om half zes in de ochtend opgeblazen. Er waren een drietal oversteekplaatsen gecreëerd om de laatste Nederlandse troepen over te zetten. Het grootste gedeelte van het 2-16 Grens Bataljon zag kans de overkant te halen. Om 06.30 uur kregen zij de opdracht van kapitein Hubregtse om stelling achter de dijk te nemen vanwaar eventuele doorgedrongen tegenstanders teruggeworpen moesten worden.


Sergeant Jan Meijer (foto: Stichting Jaarsveld Oorlogs Gedenkteken www.sjog.nl)

Samen met het 1-35 Infanterie Regiment gingen zij moedig de strijd aan met  de Duitse tegenstanders. Maar de overmacht bleek te groot. En toen de belangrijkste kazematten aan het begin van de middag waren uitgeschakeld door voltreffers of gebrek aan munitie wisten de Duitsers met hun rubberboten de overkant van de rivier te bereiken. Een gedeelte van de Nederlandse soldaten zag kans zich terug te trekken richting Voorst. Anderen werden gevangen genomen of vochten door te het bittere einde. Sergeant Meijer was één van hen. Hij raakte gewond op 10 mei 1940 en overleed een dag later in het RK ziekenhuis aan de Martinetsingel in Zutphen.


Defilé tijdens de onthulling van het monument op de Algemene Begraafplaats aan de Warnsveldseweg in Zutphen voor de gevallen militairen in de periode 10-14 mei 1940. Voorop in uniform: Kolonel Dwars (Foto: Stedelijk Museum Zutphen)

Sergeant Jan Meijer lag, samen met 6 andere Nederlandse soldaten, begraven op de algemene begraafplaats aan de Warnsveldseweg in Zutphen. In april 1947 werd hij, op verzoek van zijn vader, naar Amerongen overgebracht en aldaar begraven bij het oorlogsmonument op de Nieuwe Algemen Bgraafplaats.

 


 


Sergeant Meijer staat ook genoemd op het monument op de Algemene Begraafplaats aan de Warnsveldseweg in Zutphen (foto: Harm Kuijper)