Soldaat

Rouwenhorst, Jan

Service nummer

Overleden 1940-05-11

Leeftijd 24

Dutch Army - 16e en 35e Regiment InfanterieJan Rouwenhorst werd geboren op 20 oktober 1915 te Zelhem als zoon van Hendrik Jan Rouwenhorst en Hendrika Arendsen. Hij had twee broers en een zus: Herman, Hendrik (Henne) en Reina. Na de lagere school ging hij naar de ambachtschool waar hij na drie jaar zijn diploma behaalde. Hierna werkte hij als smid-bankwerker bij smederij Harmsen in Hengelo Gelderland.


Jan Rouwenhorst rechts boven.(foto: R.Tieben)

Op 19 augustus 1935 werd hij ingelijfd als gewoon dienstplichtige van de lichting 1935 uit Hengelo (Gld) bij het 11e Regiment Infanterie. Na zijn opleidingen ging hij op 1 februari 1936 met groot verlof en kwam hij terug in dienst op 11 april 1939. 

Jan Rouwenhorst was tijdens de mobilisatie soldaat bij de 2e compagnie, van het 1e bataljon van het 35e Regiment Infanterie ( 2-I-35 RI).  Dit regiment verdedigde de sector aan de West kant van de IJssel ter hoogte van Wilp. (Zie kaart)


Sector 2-I-35 RI (klik op afbeelding voor vergroting)


2-I-35 op een krib bij de IJssel. In het midden staand sergeant Dietvors en uiterst rechts zittend, Jan Rouwenhorst. (foto: R.Tieben)

Op 11 mei 1940, om 15:30 uur, kwam het tot een treffen met de Duitse eenheden in het dorp Wilp. Enkele Nederlandse soldaten werden hierbij gevangen genomen. Eén van hen, vaandrig Hofstede, werd door de Duitsers uitgezonden om zijn commandant te sommeren het vuren te staken. Maar majoor Tromp wilde van overgave niet weten en had slechts één antwoord: ‘ik geef je tien seconden om te verdwijnen’. Deze beslissing had grote gevolgen voor Jan Rouwenhorst. Bij het gevecht dat bij “Het Soerhuis” volgde kwam hij samen met sergeant Dietvors om het leven. 
Vier uur later was de situatie in Wilp onhoudbaar geworden en besloot majoor Tromp tot overgave.


Jan Rouwenhorst bovenste rij 2e van rechts. (foto:R.Tieben)


Jan Rouwenhorst zittend rechts. (foto: R.Tieben)

Op 17 mei 1940 werd Jan Rouwenhorst onder grote belangstelling in Hengelo GLD begraven. 

Oorlogsgraven vallen onder de zorg van de Oorlogsgravenstichting. Het onderhoud wordt door deze stichting bekostigd. Toen in 1985 bij een inspectie werd geconstateerd dat het graf enigszins in verval raakte stelde men voor om de stoffelijke resten van soldaat  Rouwenhorst over te laten brengen naar het ereveld in  op de Grebbeberg in Rhenen. Dit werd ook vaak gedaan uit kostenoverweging. Maar in een gesprek met de stichting gaf de burgemeester van Hengelo aan dat dit niet gewenst was omdat het graf voor de bevolking ter plaatse een bindende functie vervulde met betrekking tot het herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.


Ook vandaag de dag wordt er nog goed omgekeken naar de oorlogsgraven in Hengelo . Zo worden o.a. ieder jaar op Kerstavond kaarsjes geplaatst op de graven. (foto: Jean Kreunen - Achterhoeks Museum)