Soldaat

Kerkhof, Lambertus Cornelis

Service nummer

Overleden 1940-05-10

Leeftijd 20

Dutch Army - 16e en 35e Regiment InfanterieLambertus Cornelis Kerkhof

werd geboren op 11 oktober 1919 te Jutphaas als zoon van Cornelis Kerkhof en Gerarda Maria Ransdorp. Hij had twee broers en vier zussen. 
Soldaat Kerkhof ging na 7 jaar Lager Onderwijs werken in een fabriek. Op 24 Oktober 1938 werd hij ingelijfd als gewoon dienstplichtige van de lichting 1939 uit Jutphaas.


Bertus Kerkhof staat hier rechts op de foto, met hond.. De foto is waarschijnlijk gemaakt in Ruurlo De namen van de andere soldaten zijn (nog) niet bekend. (foto: familie Kerkhof)

Bertus was soldaat bij het Nederlandse 16e Grensbataljon (2-16 RI). Zijn detachement had zich in de nachtelijke- en vroege ochtenduren van de 10de mei 1940, geheel volgens plan, teruggetrokken vanuit het grensgebied. Onderweg wierpen zij versperringen op en voerden, van te voren geplande, vernielingen uit. Zo trachtten zij de opmars van de Duitsers zoveel mogelijk te bemoeilijken. Eenmaal in Zutphen aangekomen was hun opdracht om de rivier over te steken en zich aan de kant van de Hoven op te stellen.
De IJsselbrug was op 10 mei 1940 om 05:30 uur in de ochtend opgeblazen. Er waren een drietal oversteekplaatsen gecreëerd om de laatste Nederlandse manschappen over te zetten.

Het grootste gedeelte van het 2-16 Grens Bataljon zag kans de overkant te halen. Om 06:30 uur kregen zij de opdracht van kapitein Hubregtse om stelling achter de dijk te nemen vanwaar eventuele doorgedrongen tegenstanders teruggeworpen moesten worden.
Samen met het 1-35 Infanterie Regiment gingen zij moedig de strijd aan met de Duitse tegenstanders. Maar de overmacht bleek te groot. En toen de belangrijkste kazematten aan het begin van de middag waren uitgeschakeld door voltreffers of gebrek aan munitie, wisten de Duitsers met hun rubberboten de overkant van de rivier te bereiken. 
Een gedeelte van de Nederlandse soldaten zag kans zich terug te trekken richting Voorst. Anderen werden gevangen genomen of vochten door te het bittere einde. Het 2-16 Grensbataljon verloor hierbij 5 man. Soldaat Bertus Kerkhof was één van hen.

Lambertus Cornelis Kerkhof werd op 27 juni 1940 begraven op de Rooms Katholieke begraafplaats in Jutphaas.


In 1969 werd zijn stoffelijk overschot, in goed overleg met zijn familie, overgebracht naar het Nationaal Ereveld in Loenen.


 

Bertus Kerkhof wordt tevens herdacht op het monument voor het 16de Regiment Infanterie in Leusden.