Pilot/Warrant Officer

Abbott, William Gibbs

Service nummer 424401

Overleden 1944-09-09

Leeftijd 22

Royal New Zealand Air ForceWilliam Gibbs (Bill) Abbott

werd geboren op 19 mei 1922 als zoon van William Norman Abbott en Vera Florence Abbott (geboren Duthie) en groeide op in Epsom, Auckland, Nieuw Zeeland (N.Z.). Hij kwam in dienst op 6 augustus 1941 en volgde zijn training tot piloot in N.Z voordat hij naar Engeland vertrok. Bill vloog sinds 14 augustus 1944 voor het 19de Squadron van de Royal Air Force dat was gestationeerd in Grimbergen, België. Hiervoor had zijn squadron luchtsteun verleend boven Normandië tijdens de D-day landingen en de gevechten in de Falaise pocket.

Mustang MkIII Abbott Zutphen
Dit is het type vliegtuig waarmee Bill Abbott vloog, de North American P51 - Mustang Mk III

Op 9 september 1944 om 12.45 uur steeg Bill Abbott met nog 3 andere North American P-51 Mustangs op voor wat later zou blijken zijn 14de en laatste missie. Het betrof een verkenningsvlucht met als doel Duitse transporten te onderscheppen. Tijdens de missie werden o.a. enkele locomotieven in de buurt van Apeldoorn aangevallen. 
Bij Zutphen kwam het vliegtuig van Bill laag over de IJsselbrug aangevlogen en werd beschoten door een Duitse FLAK (Flugabwehrkanone) unit dat in de buurt van de brug bij de Molenweg stond opgesteld. Zijn vliegtuig vatte meteen vlam en kwam volgens officiële bronnen om 13.36 uur*) terecht in de uiterwaarden van de IJssel aan de kant van de Hoven op ongeveer 300 meter van de brug. 


Deze kaart toont de plek waar Abbott met zijn vliegtuig neerkwam en de posities van de Duitse FLAK's. De kaart is van maart 1945 met daarop de verdedeigingswerken van de Duitsers aan het eind van de oorlog. (klik op foto om te vergroten)


*) In tegenstelling tot de officiële bronnen kwam volgens ooggetuigen het vliegtuig in de ochtenduren in de uiterwaarden terecht.


De restanten van het vliegtuig - (foto vrijheidsmuseum Groesbeek)

Warrant Officer William Gibbs (Bill) Abbott ligt begraven op de algemene begraafplaats in Zutphen. Zijn graf is geadopteerd door de scouting groep Jan van Riebeeck. Het graf wordt tevens jarenlang wekelijks liefdevol verzorgd door mevrouw Lenie van Avezaath uit Zutphen, die op 16 jarige leeftijd getuige was van het neerkomen van zijn vliegtuig. Een emotionele ervaring die zij haar leven lang niet zou vergeten.

Op 9 september 2021 werd een monument onthult ter nagedachtenis aan Bill Abbott.

https://youtu.be/e5UvBxEjC_s?si=hggq4t0tnMixioF9


William Gibbs (Bill) Abbott was born on May 19, 1922 to William Norman Abbott and Vera Florence Abbott (née Duthie)  and grew up in Epsom, Auckland, New Zealand (N.Z.). He entered service on 6 August 1941 and completed his pilot training in N.Z before departing for England. Bill flew since August 14, 1944 for the 19th Squadron of the Royal Air Force based in Grimbergen, Belgium. Till then his squadron had provided air support over Normandy during the D-day landings and the fighting in the Falaise pocket.

Mustang MkIII Abbott Zutphen
This is the type of plane Bill Abbott flew, the North American P51 - Mustang Mk III


At 12:45 PM on September 9, 1944, Bill Abbott took off with 3 other North American P-51 Mustangs for what would later turn out to be his 14th and final mission. It was a reconnaissance flight with the aim of intercepting German transports. During the mission, 3 locomotives were attacked near Apeldoorn.

At Zutphen Bill's plane flew low over the IJsselbrug and was shot by a German FLAK (Flugabwehrkanone) unit that was stationed near the bridge at the Molenweg. His plane immediately caught fire and, according to official sources, at 1.36 pm*) ended up in the floodplains on the west side of the river IJssel, about 300 meters from the bridge.


This map shows the spot where Abbott crashed with his plane and the positions of the German FLAKs. The map is from March 1945, showing the defenses of the Germans at the end of the war. (click to enlarge)

*) Contrary to official sources, according to eyewitnesses, the plane ended up in the floodplain in the morning hours.


The remains of the plane after the crash - (photo freedom museum Groesbeek)

Warrant Officer William Gibbs (Bill) Abbott is buried in Zutphen General Cemetery. His grave has been adopted by the scouting group Jan van Riebeeck. For many years the grave has also been lovingly cared for weekly by Mrs. Lenie van Avezaath from Zutphen, who at the age of 16 witnessed the crash of his plane. An emotional experience that she would not forget for the rest of her life.

On September 9, 2021, a monument was unveiled in memory of Bill Abbott