Soldaat

van Schoonhoven, Zacharias

Service nummer

Overleden 1940-05-13

Leeftijd 20

Dutch Army - 16e en 35e Regiment InfanterieZacharias van Schoonhoven werd geboren op 22 november 1919 te Utrecht als zoon van Willem Johannes en Elisabeth van Schoonhoven. Hij had vier zussen en drie broers. Voordat Zacharias in dienst kwam was hij wever van beroep.


1938- het Grensbataljon 2-16 RI in Amersfoort

Zacharias van Schoonhoven werd op 24 oktober 1938 ingelijfd als gewoon dienstplichtige van de lichting 1939 uit Utrecht  bij het Nederlandse 16e Regiment Infanterie, het Grensbataljon (2-16 RI). Zijn detachement had zich in de nachtelijke- en vroege ochtenduren van de 10e mei 1940, geheel volgens plan, teruggetrokken vanuit het grensgebied. Onderweg wierpen zij versperringen op en voerden, van te voren geplande, vernielingen uit. Zo trachtten zij de opmars van de Duitsers zoveel mogelijk te bemoeilijken. Eenmaal in Zutphen aangekomen was hun opdracht om de rivier over te steken en zich aan de kant van de Hoven op te stellen.

De IJsselbrug was op 10 mei 1940 om 05:30 uur in de ochtend opgeblazen. Er waren een drietal oversteekplaatsen gecreëerd om de laatste Nederlandse manschappen over te zetten. Het grootste gedeelte van het 2-16 Grensbataljon zag kans de overkant te halen. Om 06:30 uur kregen zij de opdracht van kapitein Hubregtse om stelling achter de dijk te nemen vanwaar eventuele doorgedrongen tegenstanders teruggeworpen moesten worden.
Samen met het 1-35 Infanterie Regiment gingen zij moedig de strijd aan met de Duitse tegenstanders. Maar de overmacht bleek te groot. En toen de belangrijkste kazematten aan het begin van de middag waren uitgeschakeld door voltreffers of gebrek aan munitie, wisten de Duitsers met hun rubberboten de overkant van de rivier te bereiken. 
Een gedeelte van de Nederlandse soldaten zag kans zich terug te trekken richting Voorst. Anderen werden gevangen genomen of vochten door te het bittere einde. Het 2-16 Grensbataljon verloor hierbij 5 man. 


Verklaring kolonel Hubregtse (document: Nationaal Archief)

Zacharias van Schoonhoven raakte bij deze gevechten zwaar gewond door granaatscherven aan zijn dijbeen en linker hand. Hij werd door de Duitsers gevangen genomen en overgebracht naar het Lazaret Schloss Bentlage in Rheine, Duitsland. Hier kreeg hij ernstige infecties aan zijn wonden en stierf op 13 mei 1940 in het Mathias Spital in Rheine. Soldaat Zacharias van Schoonhoven werd begraven op het plaatselijke kerkhof in Rheine en op 4 februari 1955 herbegraven op het Stoffeler Friedhof, het Nederlandse Ereveld, in  Düsseldorf, Vak A, Rij 3, graf no. 2


Hij wordt herdacht op het monument voor het 16de Regiment Infanterie in Leusden.