Loyal Edmonton Regiment, R.C.I.C.

 

Het Loyal Edmonton Regiment maakte deel uit van de 2e Canadese Infanterie Brigade, van de 1e Canadese Infanterie Divisie.
Het regiment kwam half maart 1945 terug uit Italië, en verbleef korte tijd in de buurt van Antwerpen waar de manschappen zich even konden ontspannen met bioscoop bezoek en uitstapjes naar Brussel. Dit was kennelijk zo goed ontvangen door de mannen dat er een aantekening in de war diary werd gemaakt dat het opvallend was dat sinds Italië er geen misdaden door de mannen van het bataljon waren gepleegd en geen andere overtredingen in de boeken zijn genoteerd. 
Op 3 april vertrok het regiment naar Duitsland waar het zich aan de noordkant van het Reichswald installeerde. Na 4 dagen staken zij de Rijn over en gingen noordwaarts en kwamen op 7 april aan in Toldijk.
9 april vertrok het regiment weer uit Toldijk en concentreerde zich iets ten noorden van Eefde in de omgeving van de Vlierderweg. Hier werden de voorbereidingen getroffen voor “operatie Cannonshot”, de oversteek over de rivier de IJssel die in de nacht van 11 op 12 april plaats zou vinden met buffaloes. Eenmaal aan de overkant werd er hevig gevochten in de omgeving van Slot Nijenbeek wat sindsdien bekend staat als de ruïne van Nijenbeek omdat het door artillerie volkomen aan flarden werd geschoten. 


De ruïne van Nijenbeek 2021 (foto: Harm Kuijper)Posities LER op 14 en 15 april

Op 14 april kreeg het regiment de opdracht om de Seaforth Highlanders of Canada te ondersteunen bij de aanval op de Hoven, het gedeelte van Zutphen dat aan de westkant van de IJssel ligt.
Het regiment heeft met name felle strijd geleverd bij de spoorbrug en verkeersbrug over de Oude IJssel aan westkant van de Hoven.
Nadat de bevrijding van de Hoven succesvol was verlopen trokken het Loyal Edmonton Regiment de daarop volgende dagen via Brummen, Dieren, Elllekom richting de Veluwe. 

Op 14 april sneuvelden 3 leden van het regiment.

The Loyal Edmonton Regiment was part of the 2nd Canadian Infantry Brigade, of the 1st Canadian Infantry Division.
The regiment returned from Italy in mid-March 1945, and spent a short time near Antwerp where the men could relax with a visit to the cinema and trips to Brussels. This was apparently so well received by the men that a war diary entry was made that it was striking that no crimes had been committed by the men of the battalion since Italy and no other offenses were recorded in the books.
On April 3, the regiment left for Germany where it installed itself on the north side of the Reichswald Forrest. After 4 a days stay they crossed the Rhine and went north and arrived in Toldijk on 7 April.
The regiment left Toldijk on 9 April and concentrated a little north of Eefde in the vicinity of the Vlierderweg. Here preparations were made for "operation Cannonshot", the crossing over the river IJssel that would take place with buffaloes in the night of 11 to 12 April. Once on the other side, there was heavy fighting in the area of Slot Nijenbeek, which has since been known as the ruins of Nijenbeek because it was completely blown to pieces by artillery.

The Nijenbeek ruin, 2021 (photo Harm Kuijper)


Positions LER april 14 + 15


On April 14, the regiment was ordered to support the Seaforth Highlanders of Canada in the attack on the Hoven, the part of Zutphen on the west side of the IJssel.
The regiment fought particularly fiercely at the railway bridge and road bridge over the Oude IJssel on the west side of de Hoven.
After the liberation of the Hoven had been successful, the Loyal Edmonton Regiment moved the following days via Brummen, Dieren, Elllekom towards the Veluwe area.

On April 14, 3 members of the regiment were killed.

Image Clarence Walter
Private
Aker, Clarence Walter
Loyal Edmonton Regiment, R.C.I.C.
✝ 1945-04-14
Age 20
Image Robert Edward Peter
Private
Brick, Robert Edward Peter
Loyal Edmonton Regiment, R.C.I.C.
✝ 1945-04-14
Age 19
Image Vernon Winfield
Private
Fuller, Vernon Winfield
Loyal Edmonton Regiment, R.C.I.C.
✝ 1945-04-14
Age 27